Cursos disponibles

Espai de tutoria per als grups de GES 1 i GES 2

Módulo de lengua castellana del ámbito de la comunicación de GES 1

Mòdul de llengua castellana del GES 1

Materials complementaris per a l'assignatura de Literatura Catalana!
En aquest curs es treballaran textos orals i escrits per entendre què és l'argumentació discursiva. 

English 1 evening group (teacher Joe)

Materials extres de les classes d'anglès!

English 3 morning group 1 (teacher Joe)

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA PROVA


Curs destinat a l'alumnat del grup de suport.