Available courses

Espai virtual del curs COMPETIC 3 tarda C Semipresencial

Espai virtual del curs COMPETIC 3 B

Espai virtual del curs COMPETIC 3 distància - C8

Espai virtual del curs COMPETIC 3 distància - C4 (2n trim.)

Espai virtual del curs COMPETIC 1

Espai virtual per al Reforç de Llengua Catalana de GES 1

Mòdul Anglès 3

Mòdul comú de GES 1.
Espai virtual del mòdul del GES Medi ambient i canvi climàtic

Curs de suport dels ensenyaments de llengua francesa 2

Curs de suport dels ensenyaments de llengua francesa 1

Avaluació inicial de diversos ensenyaments del CFA Palau de Mar

Espai de relació dels membres del Consell de Centre

Les persones participants en aquest curs construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe inversa o Classe Capgirada)

English language 2