Cursos de nivell Competic que oferta el centre

Continguts sobre les tecnologies de la informació i la comunicació de Competic Inicial.

Competències informàtica Competic 1.

Competències informàtica Competic 2.

Competències informàtica Competic 3 (C4, C6 i C8)