Available courses

Continguts sobre les tecnologies de la informació i la comunicació de Competic Inicial.

Competències informàtica Competic 1.

Competències informàtica Competic 2.

Competències informàtica Competic 3 (C4, C6 i C8)

Anglès 1.

Anglès 2

Anglès 3

Castellà 3

Grau mitjà, llengua anglesa.

Material de Socials per a la prova d'accés a Grau Mitjà.

Material de Castellà per a la prova d'accés de grau mitjà.

Curs de preparació prova accés a grau mitjà de tecnologies.

Curs de preparació prova accés a grau mitja de competència matemàtica.

Curs de preparació de proves d'accés a la Competència d'interacció amb el món físic.