Preparació accés a cicle formatiu de grau mitjà

Grau mitjà, llengua anglesa.

Material de Socials per a la prova d'accés a Grau Mitjà.

Material de Castellà per a la prova d'accés de grau mitjà.

Curs de preparació prova accés a grau mitjà de tecnologies.

Curs de preparació prova accés a grau mitja de competència matemàtica.

Curs de preparació de proves d'accés a la Competència d'interacció amb el món físic.