Curs adreçat a alumnat que vol cursar els estudis de graduat secundària nivell 1.

Repas de continguts bàsics de matemàtiques.

Continguts bàsics sobre coneixements matemàtics de GES 1

Continguts de física i química del nivell GES 1

Continguts de ciències naturals nivell GES 1

Continguts d'educació per a la salut del nivell GES1