Available courses

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà)

  1. Objectiu: Que l'alumne sigui capaç d'acreditar, les capacitats, habilitats i domini suficient de la competència social i ciutadana per tal de superar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Objectiu: Que l'alumne sigui capaç d'acreditar les capacitats, habilitats i domini suficient de les matemàtiques per tal de superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Objectiu: Que l'alumne sigui capaç d'acreditar, les capacitats, habilitats i domini suficient de la competència d'interacció amb el món físic per tal de superar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Objectiu: Que l'alumne sigui capaç d'acreditar, les capacitats, habilitats i domini suficient de la competència tecnològica per tal de superar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Objectiu: Que l'alumne sigui capa`d'acreditar les capacitats, habilitats i domini suficient de la llengua catalana per tal de superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

Objectiu: Que l'alumne sigui capaç d'acreditar les capacitats, habilitats i domini suficient del nivell de COMPETIC 3 per tal de superar el projecte final de curs.