Entorn d'aprenentatge virtual del CFA LA PAU.


estudiando  Available courses

  Competic Nivell 3 C6: Tractament de la informació numèrica (fulls de càlcul). Nivell avançat

  Curs d'informàtica Competic Inicial

  Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Ensenyament que disposin del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. Està dissenyat per acompanyar al professorat que desitgi superar la realització del projecte de la competència C6, COMPETIC 3.

  Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.


  Curs de Competic 3 / Competència C7 al CFA LA PAU

  "Bases de dades" amb LibreOffice BASE

  Professor: Lluís Romance


  Introducció a les ciències de la computació.

  Curs desenvolupat pel professor Xavier Sáez.

  COVER PEAI

  Curs de CTMA (Ciències de la Terra i el Medi Ambient) de les proves d'accés a Grau Superior

  Professor: Lluís Romance


  En aquest curs es recullen els enllaços a tots els blocs d'activitats del Galí corresponents a la variant "Català central", en les modalitats d'iniciació i aprofundiment.

  Les activitats JClic es troben ubicades al repositori de projectes de la zonaClic. En aquest curs s'ha creat un objecte Moodle del tipus "Activitat JClic" que permet als alumnes realitzar els exercicis mentre deixen registrats els resultats obtinguts al qualificador del Moodle.

  Per completar correctament cada bloc d'activitats cal obtenir una puntuació mitjana superior al 80%

  Aquest curs no està tutoritzat.


  Autor/a: XTEC

  Els materials d'aquest mòdul opcional per als ensenyaments de Graduat en Educació Secundària (GES) han estat patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.

  Curs bàsic i mitjà de WRITER, l'editor de textos de LibreOffice.

  Curs en castellà.

  Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


  Curs bàsic i mitjà de CALC, el gestor de fulls de càlcul de LibreOffice.

  Curs en castellà.

  Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


  Curs bàsic i mitjà de IMPRESS, l'editor de presentacions de LibreOffice.

  Curs en castellà.

  Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


  Curs bàsic i mitjà de BASE, el gestor de base de dades de LibreOffice.

  Curs en castellà.

  Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


  Curs bàsic d'AUDACITY. El millor software de codi obert d'edició d'audio.

  Curs bàsic d'OPENSHOT. Un editor de videos de codi obert.

  Curs en castellà

  Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


  Curs bàsic de GIMP. El millor software de codi obert d'edició d'imatges.

  Curs en castellà

  Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/