Els cursos dels alumnes que segueixen unes activitats fora del centre.