Cursos transversals que afecten a diferents nivells.

Documents per a les tutories.

EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS

Amb aquest curtmetratge es poden treballar valors com la tolerància, l'acceptació de la diferència dels altres, el repte de superar els obstacles de la vida i la satisfacció que ens dóna el fet de poder superar allò que més ens costa a la vida.

És un bon material per a treballar a tutoria. 

Tot i que es pot treballar en tots els cursos, cada tutor coneix les característiques del seu grup i valorar la idoneïtat del curt en relació al grup.

Material per atendre la diversitat.