Durant tot el curs 2012/13 un conjunt de centres participaran en una experiència pilot amb el Moodle 2 a Àgora.

Per acompanyar als centres durant aquest període s'ha habilitat un espai de suport al qual, de moment, només podran accedir les persones gestores dels centres que participen a l'experiència pilot. 

Si no hi ha cap contratemps està previst obrir una segona fase amb més centres a partir de Gener de 2013. Així mateix, si el resultat de l'experiència pilot és satisfactori, Àgora incorporarà el Moodle 2 de forma generalitzada per a tots els centres a finals del proper curs 2012/13. Última modificación: dimecres, 18 de desembre de 2013, 17:44