Imatge Administrador/a Espai de suport

MOODLE: Què s'ha de fer si, en intentar accedir a un llibre, em demana la credencial?

per Administrador/a Espai de suport - dilluns, 24 d’octubre 2011, 08:26
 

Si en intentar accedir a un llibre, apareix una pàgina on es demana la credencial del llibre i:
  1. Ja heu fet els passos que es comenten a Com activar i configurar Marsupial per poder incorporar al Moodle els llibres digitals contractats? 
  2. Ja heu sincronitzat correctament els usuaris tal i com s'explica a Què s'ha de fer per sincronitzar els usuaris del meu espai Moodle amb Àtria?
  3. Heu actualitzat la llista de credencials fent clic sobre el botó Recursos remots | Credencials | Sincronitza credencials
 poden passar dues coses:
  • O bé que es tracti d'un professor/a que no té la llicència a Àtria però que la conegui perquè el proveïdor de continguts li hagi fet arribar. En aquest cas, el professor/a podrà introduir aquesta clau de forma manual i, a partir de llavors, ja podrà accedir sempre al llibre sense haver-la de tornar a introduir.
  • Que l'usuari/ària no disposi d'aquesta credencial ni el proveïdor de continguts li hagi fet arribar. En aquest últim cas, tant si l'usuari/ària disposa de les credencials d'accés directe a Àtria com si no, s'ha de contactar amb el proveïdor de continguts.

» Preguntes freqüents