Fòrum Àgora-MOODLE

ususris, usuaris de curs

ususris, usuaris de curs

per Dolça Vert -
Nombre de respostes: 2

Hem entrat una sèrie d'usuaris al moodle. No tenen cap rol assignat ni han estat assignats a cap curs.

1.- Com puc afegir un nombre x d'aquests usuaris a un determinat curs en bloc?

2.- Com puc treure'ls en bloc del curs aquests usuaris?

3.- Suposo que creo un rol nou, puc afegir aquests membres que tenen assignat aquest nou rol a un curs, fent servir el rol com a paràmetre de selecció?

En resposta a Dolça Vert

Re: ususris, usuaris de curs

per Àngel Villalba -
Hola Dolça,

Suposo que ets administradora del teu moodle.

Et dic com ho he fet jo...

1r) Vaig crear (a partir de SAGA) un fitxer txt amb tot l'alumnat del centre. Ha de tenir el format:

username,password,firstname,lastname,email

sperez,sp2312,Salvador,Perez,sperez@xt.cat

Un usuari/ària per línea. Sense espais.  El nom d'usuari/ària, la contrasenya i l'email els vaig generar en l'excel que exporta el SAGA (només has d'exportar el nom i cognoms). La contrasenya i el nom d'usuari són els mateixos que utilitza l'alumnat per connectar-se als ordinadors del centre . Procura no tenir usernames repetits!! No es poden utilitzar caràcters especials: has de fer un Cercar i Substituir per exemple d'à per a, etc. Cal eliminar: à,á,è,é,í,ò,ó,ú,ü,ç,ñ...

Una mica de feina, però només cal fer-la un cop al curs!!

2) Un cop tens el fitxer al menú Administrador, Usuaris, Comptes, Carrega Usuaris prems  el botó Navega per buscar el teu fitxer .txt i el botó Carrega usuaris per carregar-lo al moodle. (T'aconsello que primer facis proves amb un fitxer petit amb un o dos usuaris ficticis..)

3) Ara ja tens tot l'alumnat al teu moodle. El professorat dels cursos els pot afegir al seu curs des d'Assignació de rols (els haurà d'anar buscant a la llista amb tots els usuaris /àries del centre) o, molt millor,  el professorat de cada curs estableix una contrasenya  (clau d'inscripció) al seu curs i  la diu a l'alumnat que ha d'entrar al seu curs (és com ho fem nosaltres)

Espero et serveixi..

Per donar-los de baixa del curs a tots de cop, només cal tornar a  'Assignació de rols i els pots treure tots de cop (després cal canviar la clau d'inscripció i llestos..)
En resposta a Àngel Villalba

Re: ususris, usuaris de curs

per Àngel Villalba -
Si ja tens els usuaris i els vols donar d'alta només a un curs, també pots seguir els passos anteriors amb alguns canvis:

El fitxer .txt ha de contenir a la primera línia:

username,firstname,lastname,email,curs1
sperez,Salvador,Perez,sperez@xt.cat,mat1ESO
En course1 has de posar el nom curt del curs

Als menús desplegables de Administrador, Usuaris, Comptes, Carrega Usuaris has d'escollir:
  • Gestió del camp de contrasenya a Crea la contrasenya si cal  (Evidentment no caldrà ja que són usuaris que ja tenies...)
  • "Actualitza els comptes existents " a SI