Notícies d'ÀGORA

Calendari previst per al canvi d'Àgora-Intraweb a Àgora-Nodes

Calendari previst per al canvi d'Àgora-Intraweb a Àgora-Nodes

von Administrador/a Espai de suport -
Anzahl Antworten: 0

Tal com s'ha anat comentant en els fòrums de suport, de cara al proper curs 2016-17 es fa necessari discontinuar el servei Intraweb per tal de poder destinar tots els recursos humans i la infraestructura de servidors al nou servei Nodes. Això fa necessari que, en cas que encara no ho hàgiu fet, sol·liciteu l'activació d'un espai Nodes per al vostre centre i, si ho creieu oportú, hi transferiu la informació actualment existent a la Intraweb.


Els centres que utilitzen Àgora-Intraweb poden sol·licitar l'activació del servei Nodes i utilitzar l'eina d'exportació de continguts per tal de passar la informació existent a la nova plataforma. Al fòrum de suport d'intraweb podeu sol·licitar l'ajuda necessària per resoldre qualsevol incidència relacionada amb la migració.


Calendari previst:


  • 15 de juliol de 2016: Els espais "Àgora-Intraweb" entraran en modalitat de "només lectura". S'hi podran consultar tots els continguts, però no serà possible publicar-ne de nous.

  • 2 de novembre 2016: Els espais "Àgora-Intraweb" deixaran d'estar visibles públicament, tot i que el Departament en guardarà les dades per si encara fos necessari recuperar algun document.

  • 9 de gener de 2017: Fi de les operacions de la infraestructura de servidors d'"Àgora-Intraweb".