Notícies d'ÀGORA

Política de quotes al Moodle 2

Política de quotes al Moodle 2

per Administrador/a Espai de suport -
Nombre de respostes: 0
Quota de discTot i que els recursos amb que es compta per oferir el servei Àgora són forçosament finits, fins ara s'ha pogut anar atenent totes les sol·licituds d'ampliació d'espai de disc que s'han anat plantejant els centres. Cap centre s'ha trobat mai amb problemes per limitació d'espai, i s'espera que pugui seguir sent així en el futur si entre tots es fa un ús responsable.

La quota inicial assignada a tots els centres és de 2GB. En el cas que durant la migració al Moodle 2 necessiteu més espai el podeu sol·licitar des del Portal d'Àgora. En aquestes moments hi ha molts centres que disposen de molt d'espai al Moodle 1.9. La política de quotes habitual és ampliar com a molt 1GB de cop, tot i això a aquests centres que demanin ampliació se'ls ampliarà fins al 50% de la quota que tenen actualment al Moodle 1.9. És a dir, un centre que ara té 10GB i faci la sol·licitud se li ampliarà directament fins a 5GB. 

Recordeu que la migració és un bon moment per plantejar-se quins cursos són realment necessaris i quins ja no caldrà migrar al Moodle 2.

Un cop feta aquesta primera ampliació, abans de fer-ne una altra es mirarà el següent per tal de verificar que s'està fent un bon ús de l'espai:
  • Còpies de seguretat acumulades al servidor: Àgora no és un magatzem per guardar-hi còpies de seguretat dels cursos, que en alguns casos poden ocupar moltíssim espai (especialment quan contenen lliuraments de treballs dels alumnes). Les còpies de seguretat s'han de descarregar, guardar-les en qualsevol altre lloc (DVD, llapis USB, disc extern, pujar-les al Dropbox, al Google Drive, al Copy.com...) i esborrar-les del servidor. D'aquesta manera s'incrementa també la seguretat, ja que es tindran les dades distribuïdes en diferents suports.
  • Vídeos i altres recursos multimèdia molt pesants: Àgora no està dissenyat per fer streaming de vídeo o àudio. Els vídeos es poden posar a Vimeo, YouTube (al qual es pot accedir amb usuari XTEC) o a altres serveis similars, i enllaçar-los o encastar-los dins dels materials dels cursos.
  • Aules virtuals d'anys anteriors: Àgora tampoc pot actuar com a arxiu permanent de totes les activitats que els alumnes han anat fent a les aules virtuals al llarg dels anys. En alguns casos pot ser convenient conservar els materials d'una aula d'un curs per l'altre (per exemple, de 1er a 2on de batxillerat), però això s'hauria de fer només quan sigui realment necessari, i mai més enllà d'un curs acadèmic. En general, les aules virtuals s'haurien de "buidar" de materials dels alumnes (reiniciar) a l'inici de cada curs escolar.