Notícies d'ÀGORA

El serveis d'Àgora

El serveis d'Àgora

per Administrador/a Espai de suport -
Nombre de respostes: 0
ÀGORA és un servei de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya que posa a disposició dels centres docents la infraestructura i el suport necessaris per a desplegar i gestionar una plataforma virtual d'aprenentatge, comunicació i participació.

En una primera fase, ÀGORA permet activar una plataforma virtual de tipus Moodle als centres educatius que hi estiguin interessats. La gestió del programari i les tasques de manteniment dels servidors es duen a terme des de la XTEC, quedant l'administració de continguts, usuaris, i activitats de la plataforma a càrrec del centre educatiu.

ÀGORA acollirà també properament serveis d'intranet, fòrum, notícies i gestió documental, posant a disposició dels centres que ho desitgin una plataforma completa de tipus Intraweb 2.0.

Per activar la plataforma ÀGORA cal que la persona designada per l'equip directiu del centre accepti les condicions d'ús i introdueixi l'identificador i la contrasenya del centre educatiu al formulari que s'indica més endavant. No és possible l'activació del servei a partir d'identificadors personals.

Poden sol·licitar l'activació del servei tots els centres d'educació infantil, primària i secundària, així com els serveis educatius integrats. Cada centre o servei educatiu disposa d'una única plataforma ÀGORA. L'administrador/a de la plataforma podrà establir categories específiques per a les diverses unitats, departaments o estaments que formin part del centre.

Podeu sol·licitar l'activació del servei a http://agora.xtec.cat/acces/.

Per raons de seguretat i eficiència, ÀGORA anirà integrant progressivament els serveis que ofereix l'entorn Educampus, així com les instal·lacions de plataformes Moodle i Intraweb que es troben actualment allotjades a l'espai phobos.xtec.cat.