Fòrum Àgora-MOODLE

Qualificació JClic

Re: Qualificació JClic

per FRANCESC BUSQUETS BURGUERA -
Nombre de respostes: 1

El JClic calcula per a cada activitat un indicador que anomenem "precisió", amb un valor entre 0 i 100. El càlcul d'aquest valor té en compte:

  • El nombre mínim d'accions necessàries per completar l'activitat
  • El nombre total d'accions fetes per l'usuari
  • El nombre d'accions correctes

Amb aquests valors, l'algorisme que calcula la "precisió" es pot consultar a:

https://github.com/projectestac/jclic.js/blob/master/src/report/ActivityReg.js#L181

Això explica que la puntuació reportada per cada activitat al Moodle no es correspongui exactament amb el nombre d'encerts, i que tingui sempre un valor entre 0 i 100.

Ara bé, aquesta puntuació sobre 100 s'ha d'ajustar als límits que has escollit per a l'activitat Moodle (en el cas que expliques, entre 0 i 10), però pel que comentes sembla que hi ha algun error en aquest ajustament. Hem de fer proves i veure exactament on falla i per què.

T'avisem tan aviat com tinguem la solució!