Fòrum Àgora-MOODLE

Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

per FRANCESC RIVIERE TELL -
Nombre de respostes: 5

1. Introducció
Hi ha un connector (plugin) de moodle que permet imprimir els qüestionaris de moodle amb caselles per marcar, de forma que escanejant els fulls de respostes dels alumnes calcula i incorpora els resultats al moodle.

1.1 Penso que pot ser especialment útil ara que tenim grups d'alumnes ara a casa, ara a l'escola:
https://www.academic-moodle-cooperation.org/fileadmin/user_upload/p_aec/Cheat_Sheets/Carry_out_offline_quizes-EN.pdf

Aprofita les preguntes del banc de preguntes moodle.
Ho fa convertint els qüestionaris de moodle als qüestionaris en paper de AMC auto-multiple-choice: https://www.auto-multiple-choice.net/
Uns qüestionaris que es poden escanejar amb les impresores multifunció de dotació dels instituts directament a un arxiu pdf. Un cop pujat al moodle, amc2moodle corregeix i incorpora a les qualificacions dels moodle.
Exemple d'ús: https://docs.moodle.org/39/en/Offline_quiz_activity#Example

He provat les impresores Minolta de dotació i el pdf resultat de l'escaneig, que es pot desar en un USB o enviar per correu, AMC el pot corregir perfectament.
L'avantatge de amc2moodle sobre AMC és que amb AMC cal tenir dos bancs de preguntes, que cal actualitzar cada cop que es canvia, corregeix o afegeix una pregunta, cal extreure del moodle i tornar a incorporar les dades de cada prova amb molts pasos, mentre que amc2moodle s'ocupa de totes les conversions i funciona directament amb el banc de dades del moodle.

1.2 Un altre ús interessant d'aquesta extensió és que permet introduïr preguntes i qüestionaris al moodle de forma ràpida, directament a partir del format Latex de AMC i del format AMC-TXT, amb una conversió a LaTeX que fa AMC en un sol pas, sense haver d'esperar el temps de resposta del servidor moodle, estalviant recursos del servidor moodle. Tots dos formats son simples arxius de text que es poden preparar amb un senzill editor de text pla o de LaTeX, fins i tot amb un mòbil. Això permet aprofitar els trajectes en transport públic per confeccionar preguntes, sense portar un ordinador.

2. Plugin proposat
aamc2moodle, és una eina automàtica per convertir el qüestionari d'elecció múltiple entre el format LaTeX d'elecció múltiple automàtic i el format XML moodle.
https://github.com/nennigb/amc2moodle
amc2moodle, és un conjunt d’eines per convertir qüestionaris d’elecció múltiple (MCQ)

  • de preguntes en LaTeX de AMC auto-multiple-choice a preguntes de moodle (format XML), consulteu els detalls al fitxer README d’amc2moodle.
  • de preguntes de moodle (format XML) a preguntes en LaTeX AMC auto-multiple-choice, consulteu els detalls al fitxer README de moodle2amc.

La conversió admet equacions, matemàtiques i químiques, per exemple, taules, figures i format de text estàndard. Aquest programari està escrit en python i en XSLT, de manera que el pas de conversió és independent del sistema operatiu. S'ha provat per a moodle 3.x i auto-multiple-choice (v1.0.3-v1.4) i el pas de conversió és independent del sistema operatiu.

El format LaTeX d’elecció múltiple automàtica (amc) és molt útil per preparar preguntes d’elecció múltiple fora de línia i evitar la GUI web de moodle.

3. Cumpliment de les condicions que es demana a Agora, indicades a https://educaciodigital.cat/moodle/moodle/mod/glossary/view.php?id=461&mode=entry&hook=821

a) Interès educatiu i poder ser emprat per TOTS els centres.
Molts centres, sino tots, tenen alumnes del mateix curs confinats i altres al centres.
Confinats uns dies i altres al centre. Els criteris canvien sovint i es difícil saber on podràs fer una activitat per aquest motiu.
El maquinari s'ha anat actualitzant lentament els darrers anys i els ordinadors estàn sovint saturats.
La possibilitat de convertir activitats en virtuals en presencials i viceversa facilitarà molt la situació.

b) No afecti el rendiment global o la seguretat del sistema, i tinguin al darrera un equip de desenvolupament que n'asseguri la continuïtat quan apareguin noves versions de Moodle.
b.1) Estalvia recursos del servidor d'Agora
Utilitzat per moltes universitats i centres de tot el mon.
Instal·lació: https://docs.moodle.org/39/en/Offline_quiz_activity#Installation

c) Llicència GPL v3, legalitat i protecció de dades:

La llicència és GPL v3: https://github.com/nennigb/amc2moodle
Les dades es gestionen al mateix servidor de moodle, no necessita de cap servidor extern.

4. Alternatives

Només converteixen en una direcció, no tenen assistencia a la correcció ni incorporen els resultats a les qualificacions de moodle:
4.1 TeX2Quiz, és un projecte similar per traduir el test d'opcions múltiples a moodle XML, sense connexió amb AMC:
https://github.com/hig3/tex2quiz

4.2 moodle: generació de proves de Moodle mitjançant LaTeX. Un paquet per escriure proves de Moodle a LaTeX. A més de configurar els qüestionaris per a la correcció, el paquet compila un fitxer XML per penjar-lo a un servidor Moodle:
https://www.ctan.org/pkg/moodle

4.3 moodle-mod-automultiplechoice: una interfície per utilitzar AMC al Moodle:
https://github.com/UGA-DAPI/moodle-mod-automultiplechoice

En resposta a FRANCESC RIVIERE TELL

Re: Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

per MONICA GRAU PRIETO -
Hola, Francesc,
hem traslladat la vostra petició a l'Àrea de Cultura Digital per tal que la valori.

Fins ara,
Mònica
En resposta a FRANCESC RIVIERE TELL

Re: Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

per FRANCESC BUSQUETS BURGUERA -
Hola Paco,

Moltes gràcies per documentar i argumentar tan bé la teva petició. Sembla una funcionalitat interessant, però caldrà avaluar bé alguns aspectes com ara la càrrega en termes de computació i emmagatzematge que suposa el processament dels fulls escanejats, que a la documentació proposen que no es faci al mateix servidor (Since the evaluation of answer forms usually takes a lot of system resources, it is recommended to run this cron job on a separate application server to take load from the frontend servers).

En la teva proposta, però, crec que ens planteges dues funcionalitats diferents:

Entenc que la petició, pel que fa a Àgora/Eix, l'hauríem de circumscriure a l'Offline Quiz, i que l'AMC2Moodle més aviat s'hauria de distribuir en algun format que permetés executar-lo fàcilment als ordinadors dels docents interessats a portar qüestionaris AMC a Moodle (per exemple, paquetitzant-la per a Linkat).

Per part nostra, demanarem una valoració d'aquests aspectes tècnics a CTTI i les empreses que proveeixen el servei, a veure si és possible implementar-lo amb la infraestructura actual.

Moltes gràcies de nou pels teus suggeriments!


Francesc Busquets
Àrea de Cultura Digital
En resposta a FRANCESC BUSQUETS BURGUERA

Re: Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

per FRANCESC RIVIERE TELL -
En realitat només proposo el connector amc2moodle. Potser el títol no és prou clar.
El mòdul amc2moodle té un submòdul, amc2moodle.moodle2amc, i permet anar en les dues direccions.

Potser el connector que indiqueu també fora interessant, però no el conec.

Al moodlemoot, el 5 de juny del 2014 es va presentar el mòdul de moodle amc2moodle "un module Moodle qui permet de piloter AMC pour produire et traiter des QCM papier à partir de questions écrites dans la plate-forme d'enseignement Moodle"

En efecte amc2moodle funciona també de forma autònoma en qualsevol distribució, per exemple Ubuntu. Funciona bé, és ràpid i lleuger. AMC també.

AMC pot ser una eina molt útil per l'avaluació continuada.
Per si algú té al·lèrgia a les X, AMC funciona també a WSL.

Malauradament, el suport inicial a LinKat, no ha tingut continuïtat, el seu ús ha anat en descens i cada cop és més difícil trobar una aula Linkat, si no és casa a d'algun militant. Tan de bo el pressupost dedicat a llicències estrangeres, es dediqués a formar personal local i a encàrrecs a empreses locals que treballen amb estàndards oberts. L'escola pública no ha ser l'aula d'aprenentatge particular de promoció dels productes d'una empresa que té en molt poca consideració el català.

Si les nostres biblioteques i empreses utilitzen el codi de barres per gestionar els articles, tenim els escàners de dotació necessaris i les eines de codi lliure per assistir a la docència que moltes universitats utilitzen, potser és que ha arribat l'hora que els professors també tinguin suport i formació en aquesta àrea.

La facilitat de convertir proves presencials en virtuals i viceversa, sembla una necessitat clau a la que cal donar solució, mentre els grups es confinin una setmana, es desconfinin la següent, i en la mateixa setmana, canvii el protocol passant de 10 a 20 dies i de nou de 20 a 10.
En resposta a FRANCESC RIVIERE TELL

Re: Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

per FRANCESC BUSQUETS BURGUERA -
Disculpa, però no ho acabo de veure.

Al repositori "amc2moodle" que indiques no hi ha cap mòdul de Moodle. Hi ha un conjunt de scripts de Python que no tenim manera d'instal·lar a Moodle. Els mòduls de Moodle tenen un format molt específic: han d'estar escrits en PHP, han d'utilitzar l'API de Moodle i han de correspondre's amb algun dels tipus de connector previstos. A més, s'han d'estructurar d'acord amb un conjunt de fitxers molt determinat.

He mirat també si en algun subdirectori o branca del repositori s'hi amagava algun connector de Moodle, i no el trobo. El més proper que he trobat és una referència al connector "automultiplechoice", que probablement es correspon amb el treball de la Universitat de Grenoble que esmentes, de la MoodleMoot Paris 2014. Aquest mòdul sembla estar pensat per a incloure directament preguntes AMC en qüestionaris Moodle.

Creus que és aquest mòdul el que ens hem de mirar? D'entrada veig que té unes dependències que serà complicat satisfer. Per exemple, necessita el paquet Debian "auto-multiple-choice", on sembla que es prenen decisions sobre el format dels documents a imprimir (vegeu captura de pantalla) que queden fora de l'abast del mòdul de Moodle pròpiament dit.

Bé... si ens confirmes que efectivament el mòdul que proposes instal·lar a Àgora és aquest, seguim investigant.

En resposta a FRANCESC BUSQUETS BURGUERA

Re: Proposta: Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

per FRANCESC RIVIERE TELL -
Gràcies Francesc,
Potser no he enviat els vincles correctes. Hi ha diversos projectes amb un objectiu semblant.
Pregunto a l'Alexis Bienvenue en quina situació està el mòdul de moodle, que com dius, no ha estat mai aprovat.

Per cert, i en un altre ordre de coses, hi ha una aplicació molt interessant de l'AMC per a l'avaluació de competències.