Fòrum Àgora-MOODLE

Previsió sistema de videoconferència

Re: Previsió sistema de videoconferència

per FRANCESC BUSQUETS BURGUERA -
Nombre de respostes: 0

Bon dia Santi,

Des de l'equip gestor d'Àgora-Eix som conscients de la necessitat de disposar d'un sistema de videoconferència propi del Departament d'Educació i que estigui plenament integrat amb Moodle. S'estan valorant diverses possibilitats, entre elles BigBlueButton, però ara mateix la situació pressupostària fa complicada la seva implementació a curt termini. Pensa que a Àgora/Eix hi ha ara mateix més de 2.000 espais Moodle, amb més de mig milió d'usuaris actius entre professors i alumnes i uns cent milions d'accessos mensuals durant el confinament (dades d'abril i maig). Sigui quin sigui el sistema que s'acabi implementant s'haurà de dimensionar per donar un servei de qualitat a un volum altíssim d'usuaris que, a més, acostumen a coincidir de manera concurrent a les mateixes hores. A més, els serveis de videoconferència són molt exigents pel que fa a volum de transmissió i processament de dades.

En aquest cas no es tracta d'instal·lar un complement més de Moodle, cosa que en principi no hauria de ser massa complicat de fer, sinó d'aixecar una infraestructura de servidors molt important al seu darrera i disposar dels mitjans per mantenir-la amb uns estàndards de qualitat acceptables. El que no podem fer és abocar-nos a una instal·lació precària que s'enfonsi el primer dia.

Enguany s'ha fet un esforç molt important, a contra-rellotge, per moure els espais Moodle i Nodes dels servidors històrics del Departament cap a una infraestructura de serveis al núvol que ens donarà molta més flexibilitat i ens permetrà atendre amb garanties els pics de demanda. La necessitat del servei de videoconferència està també sobre la taula, però depenem d'una disponibilitat pressupostària important per poder materialitzar-la.

Com a alternativa, dins del servei GSuite corporatiu de la XTEC que teniu tots els docents i centres de Catalunya hi ha l'aplicació de videoconferència "Meet", emparada per les condicions de servei del paquet professional GSuite for Education. Això significa que el proveïdor es compromet a no fer cap processament, tractament ni cessió de les dades relacionades amb el servei (identitats de les persones que hi accedeixen, imatges, so, continguts compartits...) amb cap altre objectiu que no sigui la pròpia prestació del servei. Es tracta d'un servei professional i, per tant, la informació que s'hi produeixi no es pot utilitzar per a publicitat, ni per a definir perfils de consumidor, ni per a cap altra finalitat.

Ara mateix no tenim cap mòdul de Meet per a Moodle, però és molt senzill crear una sala de videoconferència, obtenir l'URL d'accés i incloure-la als cursos Moodle, ja sigui en forma d'objecte HTML (afegint una etiqueta) o posant un avís al fòrum. A més, sembla que Meet tindrà novetats interessants de cara al curs vinent.

En resum: és difícil que a curt termini es pugui habilitar una solució de videoconferència pròpia a la XTEC, tot i que estem avaluant diferents possibilitats. Ara per ara l'alternativa més segura és utilitzar sales de Meet dins del domini corporatiu XTEC.cat (o en el domini GSuite educatiu propi dels centres que en tinguin)