Notícies d'ÀGORA

Estabilització d’Àgora

Estabilització d’Àgora

per Administrador/a Espai de suport -
Nombre de respostes: 0

Àgora, infrastructura que proporciona entorns virtuals Moodle i pàgines web Nodes als centres educatius de Catalunya, va patir moments de saturació durant la setmana del 14 al 17 d’abril degut a un gran increment d’accesos. 

Es va constatar que els 13 frontals (servidors que atenen les peticions) tenen el seu límit operatiu en 70.000 peticions diferents d’entrada diàries, moment a partir del qual el temps de resposta del servei i l’experiència d’usuari empitjora molt fins arribar al punt de saturació.

Tot i que hi havia un pla de migració planificat al juliol, es va iniciar una migració urgent dels centres educatius més actius cap a una nova infraestructura al núvol. A banda d’alguns problemes puntuals1, la migració ha estat un èxit i s’ha estabilitzat el servei d’Àgora distribuint el nombre d'accessos entre totes dues infraestructures. 


La infraestructura nova, denominada EIX-Àgora, utilitza 15 frontals ampliables de forma dinàmica en qüestió de minuts en funció de la càrrega. Això garanteix la disponibilitat i un temps de resposta estable de les aplicacions. 1 Entre els primers centres migrats, 10 no van poder accedir temporalment a alguns fitxers. El problema ja està resolt.