Fòrum de suport EIX (històric)

Escola d'una línia amb un curs doble

Re: Escola d'una línia amb un curs doble

per JOAN GUILLEN PELEGAY -
Nombre de respostes: 0

Hola Anna,

La millor solució dependrà de la vostra organització. Comento:

  • En les plantilles de diferents línies hem creat una aula per grup classe. Però això és una solució genèrica per una organització d'urgència, on no sabem la possible coordinació entre les tutories, ni amb els especialistes. Així, s'ha prioritzat tenir aules diferents per a que la persona tutora pugui personalitzar un espai i coordinar la informació entre escola i famílies.
  • Però si s'està coordinant la feina o si són les mateixes persones que crearan els espais, llavors la millor solució és clarament crear grups en una mateixa aula.

Independentment del l'opció triada, sí que podeu fer la creació d'usuaris per un csv. Si voleu, podeu obrir també les plantilles de dues línies, per copiar de forma més fàcil els registres d'aquell segon grup. Caldrà indicar a "course1" el nom l'aula creada (opció1) o la mateixa del primer grup (opció2). En l'opció 2 després ja crearíeu els grups i els assignaríeu.

Joan