Fòrum de suport EIX (històric)

Alumnat sense correu

Re: Alumnat sense correu

per Josep Ferràndiz Farré -
Nombre de respostes: 0

Hola Jésica,

moodle permet agrupar els participants d'un curs en unitats més petites que s'anomenen grups. En aquest cas "Sense grups" vol dir que la persona 1r Cicle Inical no pertany a cap grup del curs, bé perquè no hi ha grups creats o bé perquè no se l'ha fet membre de cap dels grups del curs. Això no afecta a cap dels permisos que té assignats (pot editar els continguts).

Per exemple, podríem tenir un curs de 4t de Cicle Mitjà amb tots els alumnes inscrits i fer dos grups: un per l'A i un altre pel B. Això serveix per compartir els continguts del curs i poder diferenciar-los a l'hora, per exemple, de revisar tasques i comentar-les. Cada grup hauria de tenir un tutor. 

Aquesta organització d'un sol curs i grups evita repetir dues vegades el mateix curs (si han de ser iguals).

Josep