Fòrum de suport EIX (històric)

Assignació de curs a mestres i alumnes

Assignació de curs a mestres i alumnes

per AURELIO BIELSA ALQUEZAR -
Nombre de respostes: 4

Bon dia, 

He importat les mestre i alumnat de prova sense problema.

 1 - Una vegada assignat el rol de professors als mestres i de Estudiant als alumnes, com ho faig per assignar un curs  a una mestre i un curs a un alumne?

2 - A l'hora de  importar els alumnes com es port fer per que j surtin  importats amb el rol d'alumne  amb la seva classe 


Eixemple

Per importar-los he eliminat els camps en negreta....

username password firstname lastname

Course1

email

Rol

aurelio1 changeme bielsa alquezar 1r Cicle inicial idalu1@agora.invalid Estudiant
aurelio2 changeme bielsa alquezar 2n Cicle inicial idalu2@agora.invalid Estudiant
aurelio3 changeme bielsa alquezar 3r Cicle Mitjà idalu3@agora.invalid Estudiant
aurelio4 changeme bielsa alquezar 4t Cicle Mitjà idalu4@agora.invalid Estudiant
aurelio5 changeme bielsa alquezar 5è Cicle Superior idalu5@agora.invalid Estudiant
aurelio6 changeme bielsa alquezar 6è Cicle Superior idalu6@agora.invalid Estudiant


Moltes gracies    08002216 Escola Josep Maria de Sagarra

En resposta a AURELIO BIELSA ALQUEZAR

Re: Assignació de curs a mestres i alumnes

per AURELIO BIELSA ALQUEZAR -

He trobat la ruta


  1. Inscriviu usuaris       --- a  la dreta

Algu te resposta a la 2 pregunta per importar alumnes ?


En resposta a AURELIO BIELSA ALQUEZAR

Re: Assignació de curs a mestres i alumnes

per Josep Ferràndiz Farré -

Si tens 100 alumnes, posem per cas, i ho has de fer així...

És millor fer servir la càrrega massiva d'usuaris a partir d'un csv amb la informació necessària.

En resposta a AURELIO BIELSA ALQUEZAR

Re: Assignació de curs a mestres i alumnes

per Josep Ferràndiz Farré -

Bona tarda,

Qüestió nº 1:

En treure les columnes course1 i type1 has impedit inscriure usuaris de moodle a un curs. Aquests camps identifiquen el curs i el rol que tindrà un determinat usuari en aquest curs.

Donar d'alta usuaris a moodle no els assigna cap rol. Hem de pensar que una mateix usuari pot tenir rols diferents en cursos diferents. Quan es fa la pujada del csv d'usuaris especificant el curs (course1) i el rol (type1), si aquest curs no existeix no es realitzarà la inscripció. Només es donaran d'alta com a usuaris sense curs i, per tant, sense cap rol. Un rol de mestre o d'estudiant sempre va associat a un curs concret.  

Resumint, la importació que has fet només ha creat els usuaris. Ni rols ni inscripcions a cursos. Si primer fas la pujada d'usuaris i després crees els cursos et caldrà repetir la pujada d'usuaris per fer les inscripcions al curs corresponent.

Qüestió nº 2:
Si vols inscriure els alumnes en un curs, en el csv de la pujada has d'escriure el nom curt del curs al camp course1, no el nom complet del curs. Això implicar que els cursos ja han d'estar creats quan es fa la pujada dels alumnes. A moodle els cursos tenen dos noms i és important tenir-ho clar. El "nom complet del curs" que és el text més descriptiu que es mostra a la part superior de la pàgina i "el nom curt" o una mena de codi que ens ajuda a identificar-lo. El nom curs només es mostra al fil d'ariadna i al bloc "Navegació".

Veient el csv que mostres voldria fer-te un parell d'observacions:

  • Al camp "course1" sembla que estas posant el nom complet del curs. Ha de ser el nom curt. 
  • El camp "Rol" no existeix. Per indicar el rol es fa servir el camp type1. Aquest valor ha de ser numèric. Per defecte moodle interpreta les següents equivalències valor -> rol:
    1 -> Estudiant
    2 -> Professor (pot editar)
    3 -> Professor no editor
  • Pot ser arriscat posar a tots els alumnes la contrasenya "changeme". Si poses un nom d'usuari sistemàtic, fàcil de deduir, com per exemple, inicial del nom i unes quantes lletres del primer cognom, qualsevol alumne amb ganes de gresca (sempre n'hi ha) podria entrar i assignar contrasenyes a la resta de companys i companyes de la classe que només sabria ell. Nosaltres aconsellem donar una contrasenya diferent i, en el formulari de la pujada del csv d'alumnes, imposar el canvi de contrasenya en el primer accés.  

A https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=64622 es descriu el procés detallat: primer crear els cursos i després els usuaris. L'ordre és important.
Atenció amb les capçaleres: el camp rol no serà reconegut per moodle (cal fer servir type1).

Josep

En resposta a Josep Ferràndiz Farré

Re: Assignació de curs a mestres i alumnes

per AURELIO BIELSA ALQUEZAR -

 Josep, moltes gràcies

username password firstname lastname Course1 Type1 email

Primer 1 5685225008@agora.invalid

He fet aquesta plantilla i, despres he posat que canvien la password .

Perfecte