Fòrum de suport EIX (històric)

Grups A i B

Re: Grups A i B

per JOAN GUILLEN PELEGAY -
Nombre de respostes: 0

Hola Max,

Comento el tema dels grups, que s'afegiria a la informació de l'altre fil (https://educaciodigital.cat/moodle/moodle/mod/forum/discuss.php?d=138148) sobre les pujades d'usuari.

  • És important tenir clar que el concepte "grup" és de cada curs, no de tot el "lloc". Per tant, és una acció que cal fer a totes les aules.
  • Sí que es pot fer amb el csv. Caldria afegir el camp "group". Per tant tindríem que [course1; type1; group1] podrien tenir uns valors [ESO1MAT; 1; ESO1A]. Això voldria dir que estic fent la inscripció del curs de Matemàtiques de 1r d'ESO (que té de nom curt ESO1MAT) a alumnes (el type 1) del grup ESO1A.
  • Una avantatge. No cal crear abans el grup. Si el grup no està creat, es crearà sol a la pujada. Per tant, només hem de vigilar en posar sempre el mateix nom del grup.
  • Respecte la pregunta, crec que ara es veu que sí s'ha de fer per cada aula (no és global) però també es pot veure que no afegeix molta complicació (és afegir un camp a la inscripció per csv).
  • Si ja heu fet la inscripció d'usuaris i no havíeu fet servir els grups, ho podeu fer ara tornant a pujar el csv amb el grup. No hi ha cap problema. Si ens despistem i intentem "reinscriure" algú, el sistema no es queixa.
  • Darrer apunt. Només comentar que hi ha la funcionalitat de les Cohorts que gestiona molt millor aquest tema. Però ara potser no obriria portes si ja controleu el tema de les pujades per csv.
Joan