Fòrum de suport EIX (històric)

Grups A i B

Grups A i B

per GEMMA FABREGAS PUIG -
Nombre de respostes: 4
Hola, 


Vaig intentar resoldre aquest dubte a través del Webinar però ens van dir que als videotutorials trobaríem la resposta... i no la trobo. He trobat aquest material: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/moodle2/b10_usuaris/06_agrupaments  ... i segueixo tenint dubtes. 

El fet és que com a escola (de doble línia) hem decidit que volem 1 curs per nivell; és a dir, mantenir la configuració de cursos tal i com estava en un inici. Ara bé, al ser 2 línies, necessitem que dins de cada curs quan els alumnes trametin les tasques o participin al fòrum, s'associï a una mestra en concret (depenent de si és del grup A o B). 

Dit d'una altra manera, la meva paral·lela i jo, totes 2 tutores de 6è, utilitzarem el mateix curs, amb els mateixos recursos i activitats. Però ella només ha de "rebre" les activitats del grup A i poder donar-hi resposta, i jo les del grup B. A la vegada, dins el curs de 6è hi haurà altres mestres especialistes que han de poder tenir accés a les activitats que vagin penjant els alumnes, del grup A, del B, o d'ambdós. 

Com hauríem de fer-ho? És possible el que necessitem? 

Gràcies per avançat, 

Gemma F. 


En resposta a GEMMA FABREGAS PUIG

Re: Grups A i B

per JOAN GUILLEN PELEGAY -

Hola Gemma,

Sí que és possible treballar en diferents grups dins un curs i no té molta dificultat. Apunto els punts principals.

- De la documentació de Moodle no cal embolicar-se amb els Agrupaments si es vol treballar amb una estructura de grups senzilla, com tenir el grup A i el grup B en una mateixa aula.

- Tots els alumnes (grups A i B) han d'estar inscrits en el curs de forma normal. Es pot fer la inscripció massiva amb un csv (s'haurien d'adaptar les plantilles dels exemples que creaven un curs per grup) o inscriure'ls manualment (Administració del curs -> Usuaris -> Usuaris inscrits)

- Un cop inscrits els alumnes, s'han d'assignar als grups corresponents. Si esteu utilitzant les pujades d'alumnes amb un fitxer csv es pot indicar el grup en aquest fitxer i fer-ho tot de cop). També es pot fer manualment:

+ Cal anar a  Administració del curs -> Usuaris -> Grups

+ Teniu el botó "Crea grup" on podeu crear els dos grups i posar un nom prou identificatiu ("Grup A" i "Grup B")

+ Un cop creats, seleccioneu cada grup i utilitzeu el botó de la dreta "Afegeix/suprimeix usuaris". Trobareu tots els alumnes del curs i els podreu afegir o treure del grup classe seleccionat.

- Si consulteu ara la llista de participants, veureu que tenen el grup assignat. Des d'allà també es pot fer la gestió individual de cada alumne (canviar de grup, esborrar...)

- Cal també configurar el curs correctament. Aneu a Administració del curs -> Edita paràmetres i baixeu fins la secció "Grups".

+ Trieu l'opció "Grups separats". D'aquesta manera en les activitats d'aula només "es trobaran" els alumnes d'un grup classe.

+ Podeu triar l'opció " - Imposa el mode de grups" i així tindreu garantit en aquest comportament en totes les activitats. Si penseu que voldreu fer activitats conjuntes,  llavors trieu "No imposa", però haureu de vigilar que cada activitat estigui ben configurada.

- Com gestionar ara el curs de forma fàcil?

+ Tots els recursos (etiquetes, pàgines, llibres, enllaços, fitxers, carpetes...) seran visibles per tot l'alumnat (pels dos grups).

+ A les activitats grupals (com per exemple els fòrums) els grups aniran per separat (un grup no veurà les intervencions dels altres).

+ Moltes activitats (com les tasques) ja són normalment individuals (cap alumne veu els treballs dels altres). Però en estar en grups, també fa més fàcil la gestió de la classe, ja que el mestre pot trobar tots els alumnes de cada classe separats.

+ Si més endavant hi ha la necessitat de posar algun contingut només per un grup, teniu en l'edició de cada recurs/activitat un apartat (editant-la, sempre apareix al final) que es diu "Restriccions d'accés". Allà podreu imposar diferents restriccions i, per exemple, podeu fer que només ho vegi un dels grups. Això va bé per "fer excepcions"... si tot té restriccions hauria estat més fàcil fer dos cursos separats.

- Notes per als tutors i mestres

+ Si un mestre no és l'editor de l'espai i té assignat només un grup, podrà actuar de forma fàcil en el curs, ja que només veurà el seu grup.

+ El mestre que sigui editor o que tingui assignat els dos grups, ha de vigilar quan actua, ja que ha de triar el grup sobre el que vol fer l'acció. Això ho pot fer en cada activitat, on tindrà un desplegable i triarà un dels dos grups.

+ Insistim en el desplegable de grup! Una errada molt comuna és quan entra el mestre editor (potser el tutor del grup A) en un fòrum. Si s'oblida de triar grup, aquella intervenció es grava "sense grup" i la veu tothom (els dos grups) i, a més a més, no la pot contestar ningú (perquè els alumnes només poden intervenir en el seu grup).


Crec que amb aquesta guia podeu tirar endavant la distribució. Ja anireu veient els petits detalls... i si hi ha algun problema, ens pregunteu!

Joan

En resposta a JOAN GUILLEN PELEGAY

Re: Grups A i B

per Max Muntadas Pekkola -

Bones,

segons la teva resposta, veig que es poden fer els agrupaments (grup A i B) ja des del document CSV. Sinó, aquesta separació d'A i B segons les instruccions donades, i pel vídeo explicatiu que hi ha, m'imagino que s'hauria de fer curs per curs, oi?

Justament, a la nostra escola també volem això, que les tutores comparteixin el mateix curs, però rebent les tasques de l'alumnat per separat (grups A i B).

Què he d'afegir al csv? Serà en el mateix document on ja tinc molts cursos-codis (català, castellà, etc.). L'ordre serà efectiva per a tots els cursos (assignatures), o només per a un?

Moltes gràcies.

En resposta a Max Muntadas Pekkola

Re: Grups A i B

per JOAN GUILLEN PELEGAY -

Hola Max,

Comento el tema dels grups, que s'afegiria a la informació de l'altre fil (https://educaciodigital.cat/moodle/moodle/mod/forum/discuss.php?d=138148) sobre les pujades d'usuari.

  • És important tenir clar que el concepte "grup" és de cada curs, no de tot el "lloc". Per tant, és una acció que cal fer a totes les aules.
  • Sí que es pot fer amb el csv. Caldria afegir el camp "group". Per tant tindríem que [course1; type1; group1] podrien tenir uns valors [ESO1MAT; 1; ESO1A]. Això voldria dir que estic fent la inscripció del curs de Matemàtiques de 1r d'ESO (que té de nom curt ESO1MAT) a alumnes (el type 1) del grup ESO1A.
  • Una avantatge. No cal crear abans el grup. Si el grup no està creat, es crearà sol a la pujada. Per tant, només hem de vigilar en posar sempre el mateix nom del grup.
  • Respecte la pregunta, crec que ara es veu que sí s'ha de fer per cada aula (no és global) però també es pot veure que no afegeix molta complicació (és afegir un camp a la inscripció per csv).
  • Si ja heu fet la inscripció d'usuaris i no havíeu fet servir els grups, ho podeu fer ara tornant a pujar el csv amb el grup. No hi ha cap problema. Si ens despistem i intentem "reinscriure" algú, el sistema no es queixa.
  • Darrer apunt. Només comentar que hi ha la funcionalitat de les Cohorts que gestiona molt millor aquest tema. Però ara potser no obriria portes si ja controleu el tema de les pujades per csv.
Joan