Fòrum Àgora-MOODLE

Sociograma CESC

Re: Sociograma CESC

par FRANCESC BUSQUETS BURGUERA,
Nombre de réponses : 0
Bon dia,

Hem estat valorant la possibilitat d'incloure el complement "MSociograma" als espais Moodle dels centres educatius de Departament, però ens trobem amb els següents problemes:

1 - El complement no està publicat al directori oficial de complements de Moodle:
https://moodle.org/plugins/

2 - El complement no compta amb un sistema de control de versions de codi de tipus GIT, que és el requerit per Moodle i Àgora/Eix. Utilitza un sistema de control molt antic (SVN) que, a més, no està actualitzat. Les versions dels fitxers que hi ha en aquest SVN són de l'any 2010 i no coincideixen amb la darrera versió "oficial" del component (2.6), que s'ha de descarregar des d'un fitxer ZIP.

3 - Els autors del mòdul avisen que aquest no s'ha d'utilitzar en cap cas en entorns en producció. En concret, a les línies 29-32 del fitxer version.php s'indica que:

	Current Limitations
===================
As this software is in beta, it should have bugs.
This module is functional but is not considered as ready for production sites.

A més, cal tenir en compte que el mòdul gestiona informació personal molt sensible, amb la qual es podrien inferir perfils de comportament, maduresa i relació social dels usuaris. Això fa que calgui tractar amb molta cura aquestes dades, i verificar a fons la qualitat del programari que les gestionaria, els permisos d'accés i tot el cicle de vida d'aquesta informació.

Per tot plegat, creiem que no es donen les condicions de seguretat, robustesa, garantia de continuïtat i protocols de gestió del codi font requerides per incorporar nous components als espais Moodle d'Àgora/Eix. Si en el futur evolucionés cap a una versió més segura i estable, distribuïda i mantinguda d'acord amb els estàndards requerits, es podria tornar a avaluar la petició.

Francesc Busquets
Àrea de Cultura Digital
Departament d'Educació