Fòrum Àgora-MOODLE

Problemes en el curs D204, en Odissea

Re: Problemes en el curs D204, en Odissea

per Administrador/a Espai de suport -
Nombre de respostes: 0
Hola Àngels,

Diria que el problema de la base de dades ja està resolt. La Sara ahir va detectar l'error i el va resoldre. Ho pots provar?

Hem pogut detectar que això té relació amb els permisos que té l'usuari/ària. Per tant, convindria que reviséssiu quins canvis s'han pogut produir en els rols d'aquests usuaris concrets.

Per al tema de les escales la solució que planteges ens sembla adequada. Creiem que el problema es degut a què hi ha massa escales repetides. Aquesta situació és dóna degut al fet de què tot l'alumnat d'Odissea crea escales, però no creiem que sigui reproduïble en un Moodle de centre estàndard.

Hem detectat alguns errors que hem reportat a Moodle. No passa en tots els casos. Només en situacions concretes. Esperem que ens facin cas i ho reparin per a versions futures. Per poder solucionar els problemes en el servidor és convenient que ens feu arribar aquests cursos que fallen. Altrament ens falta informació per poder reparar els problemes.

Cordialment,

Albert