Fòrum Àgora-MOODLE

Avaluar per competències a partir de la qualificació de tasques

Avaluar per competències a partir de la qualificació de tasques

per BENITO SANS CHAVALERA -
Nombre de respostes: 0

Hola a tots, 

Abans de res donar les gràcies a Victor Lamote de Grignon i Alifonso per la "currada" que s'ha pegat i que ens a permès a  tots utilitzar les competències a moodle.

Jo fins ara utilitzava el qualificador de moodle per poder avaluar l'assignatura de tecnologia mitjançant la qualificació de tasques, qüestionaris... amb les seves corresponents ponderacions.

PUNT 1:

El que m'interessaria saber és si puc utilitzar la qualificació d'aquestes tasques, qüestionaris... per poder qualificar una competència. 

Per exemple, tinc 3 tasques corresponents a la competència 8 ponderades de la següent manera: Tasca1=60%,   Tasca2=20% i  Tasca3=20% si estan qualificades amb la següent nota Tasca1=5,   Tasca2=8 i  Tasca3=8. La mitjana ponderada serà 6,2. Si la gradació de la competència és 0-1-2-3 li correspondria el valor 2. Això és pot fer?

Aparentment això és el que explica un fragment extret de l'ajuda de moodle: https://docs.moodle.org/all/es/Competencias

Ejemplo de Finalización de actividad con Competencias de actividad

Un estudiante debe demostrar una habilidad cuatro veces antes de obtener una competencia:

  • Cree cuatro actividades (por ejemplo, cuatro Tareas) con la Finalización de actividad configurada a recibir una calificación.
  • Configure una calificación aprobatoria desde la pantalla de configuraciones de la tarea.
  • Para las tareas 2, 3 y 4, ponga Restringir acceso hasta que se hayan completado las tareas previas.
  • En las configuraciones para la tarea final, expanda 'Competencias del curso', seleccione la competencia requerida y configure 'Al completarse la actividad:' a 'Completar la competencia'.
  • El estudiante envía su trabajo como normalmente lo hace. El profesor califica los trabajos normalmente. Si las cuatro tareas tuvieron calificación aprobatoria, la competencia es lograda automáticamente.



PUNT 2:

Com ja he dit abans, estic molt acostumat a utilitzar el qualificador de moodle i m'és molt interessant/còmode poder visualitzar tots els alumnes juntament amb les qualificacions de les activitats. A banda, que és molt senzill exportar les qualificacions. Així que hem preguntava si es podia fer alguna cosa semblant amb les competències? De moment només he aconseguit visualitzar l'assoliment de les competències alumne per alumne la qual cosa no és gens pràctica i no he trobat enlloc per exportar la informació.


A veure si entre tots podem fer possible avaluar eficientment per competències utilitzant moodle.