Activació del servei

-

El gestor Àgora de centre

El gestor Àgora de centre és la persona encarregada de gestionar els serveis d'Àgora (Moodle i Nodes) del vostre centre. Aquest gestor és assignat per la direcció del centre al portal de gestió d'Àgora. Normalment correspon a un dels perfils següents:

  • Coordinador/a TAC
  • Coordinador/a informàtic
  • Algun membre de l'equip directiu

 

 

Per veure quin és gestor del vostre centre entreu a l'eina de gestió d'Agora amb el codi de centre (per exemple a1234567). Si no en teniu, podreu assignar-ne el primer gestor allà mateix. 

Fes clic al botó per accedir al portal de gestió d'Àgora:

Gestor d'Àgora-EIX