Activació del servei

-

Teniu gestor Àgora assignat al vostre centre? (2/3)

Només els gestors Àgora de centre poden activar els serveis Àgora.

El primer gestor és assignat per la direcció del centre des de l'eina de gestió d'Àgora.

 

 

Teniu gestor Àgora assignat al vostre centre?

   No   No ho sé