Activació del servei

Per activar un servei Àgora el centre ha de complir unes condicions prèvies:

    1. Disposar de nom propi XTEC de centre
    2. Tenir assignat un gestor Àgora de centre

El vostre centre té nom propi XTEC? (1/3)

El nom propi XTEC del centre és un nom curt que representa al vostre centre. És necessari tenir-ne un per generar les adreces dels serveis web. El nom propi NO és el codi de centre (Ex. 01234567) ni el nom d'usuari XTEC de centre (Ex. a1234567), sinó un nom curt representatiu.

Per exemple, l'Escola Sant Gil té com a nom propi esc-santgil, com a codi de centre 25004607 i com a nom d'usuari XTEC de centre c5004607. L'adreça del seu Moodle és http://agora.xtec.cat/esc-santgil/moodle.

 

 

El vostre centre té nom propi?

Comprova-ho