Activació del servei

lloc: Àgora
Curs: Àgora
Llibre: Activació del servei
Imprès per:
Data: diumenge, 17 octubre 2021, 08:25

Descripció

-

Per activar un servei Àgora el centre ha de complir unes condicions prèvies:

    1. Disposar de nom propi XTEC de centre
    2. Tenir assignat un gestor Àgora de centre

El vostre centre té nom propi XTEC? (1/3)

El nom propi XTEC del centre és un nom curt que representa al vostre centre. És necessari tenir-ne un per generar les adreces dels serveis web. El nom propi NO és el codi de centre (Ex. 01234567) ni el nom d'usuari XTEC de centre (Ex. a1234567), sinó un nom curt representatiu.

Per exemple, l'Escola Sant Gil té com a nom propi esc-santgil, com a codi de centre 25004607 i com a nom d'usuari XTEC de centre c5004607. L'adreça del seu Moodle és http://agora.xtec.cat/esc-santgil/moodle.

 

 

El vostre centre té nom propi?

Comprova-ho

Comprovació del nom propi de centre

Escriviu el codi del vostre centre al formulari següent per saber si el vostre centre disposa o no de nom propi:

Codi del centre (ex. 01234567):

 

El vostre centre té nom propi?

No

Sol·licitud de nom propi pel centre

La direcció del centre ha de demanar el nom propi al SAU (Servei d'atenció unificada) seguint les instruccions que trobareu en aquesta pàgina. Quan tingueu el nom propi, torneu a iniciar el procés d'alta.   

<< Torna al pas anterior

Teniu gestor Àgora assignat al vostre centre? (2/3)

Només els gestors Àgora de centre poden activar els serveis Àgora.

El primer gestor és assignat per la direcció del centre des de l'eina de gestió d'Àgora.

 

 

Teniu gestor Àgora assignat al vostre centre?

   No   No ho sé

El gestor Àgora de centre

El gestor Àgora de centre és la persona encarregada de gestionar els serveis d'Àgora (Moodle i Nodes) del vostre centre. Aquest gestor és assignat per la direcció del centre al portal de gestió d'Àgora. Normalment correspon a un dels perfils següents:

  • Coordinador/a TAC
  • Coordinador/a informàtic
  • Algun membre de l'equip directiu

 

 

Per veure quin és gestor del vostre centre entreu a l'eina de gestió d'Agora amb el codi de centre (per exemple a1234567). Si no en teniu, podreu assignar-ne el primer gestor allà mateix. 

Fes clic al botó per accedir al portal de gestió d'Àgora:

Gestor d'Àgora-EIX  

Assignar un gestor Àgora de centre

Per assignar un gestor Àgora de centre, aneu a l'eina de gestió d'Àgora, entreu amb el codi de centre (per exemple a1234567) i seguiu els passos explicats en  aquesta pàgina.

Fes clic al botó per accedir al portal de gestió d'Àgora:

Portal de gestió Àgora-EIX

Molt bé, ja podeu activar el servei (3/3)

Compliu les condicions prèvies.
Si sou gestors d'Àgora de centre, autentiqueu-vos amb el vostre nom d'usuari personal de la XTEC (per exemple, jgarcia) i demaneu l'activació* del servei.

Fes clic en un dels següents botons per accedir al portal de gestió d'Àgora:

Activa servei Àgora-EIX  


* L'activació no és automàtica i, per tant, pot trigar uns dies en fer-se. En el moment en què s'activi el servei, tant els gestors, com el centre, rebreu un missatge de correu electrònic.