L2AP4_Redemittel "Ikea Katalog"

En aquest wiki farem un recull de vocabulari que ens servirà per descriure coses.


Mireu-vos aquest prospecte i busqueu vocabulari que ens pugui ser últil per descriure un moble. (Keine Panik! hi ha molt vocabulari. NO ho heu de traduir tot. Heu d'anar a una pàgina i buscar aquelles paraules que creieu que són adjectius, substantius i altres expressions, referents a la forma, el color, la mida,....de les coses que s'hi descriuen)

 Cadascú de vosaltres ha de buscar (com a mínim) 3 paraules i classificar-les a la graella de sota (Redemittel). Per editar la graella haureu de clicar a la pestanya "Edita" i introduir les vostres paraules (Vigileu no esborrar res del que han escrit els vostres companys!)