Miniop: Química a la vida quotidiana

Miniop: Química a la vida quotidiana

Click http://miniops.ioc.cat/11/index.html link to open resource.