L5AM1_Línies espectrals

Explicació del concepte de línies espectrals.

Una línia espectral és una línia fosca o clara en un espectre òptic, resultant d'un excés o deficiència de fotons en un rang de freqüències estret.