9. Art generatiu - Línies en lloc de punts

Click https://www.youtube.com/watch?v=bgm5XgjuQ7Y link to open resource.