7. Art generatiu - Una mica de trigonometria a l'any no fa mal

Click https://www.youtube.com/watch?v=9hhCDajxst4 link to open resource.