L4AP7_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades adverbials