L4AP6_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades adjectives