L4AP5_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades substantives