L4AP4_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades