L1AP4_Propietats textuals: adequació, cohesió, coherència i correcció