Vídeos: Piles i cel·les electrolítiques

Laboratori

1- Electròlisi de l'aigua

2-Electròlisi

3- Determinació experimental de la fem d'una pila.

Teoria

1- Ànode-càtode

2- FEM Pila

3- Electròlisi

4- Càlcul de l'energia lliure a partir de la fem d'una pila

Last modified: Friday, 2 February 2018, 5:55 PM