Vídeos: La velocitat de les reaccions químiques

Laboratori

1-Reació amb catalitzador

Problemes

2-Càlcul de la velocitat de reacció

URL dels vídeos

1- https://www.youtube.com/watch?v=HV5upQZhccc#t=25

2- https://www.youtube.com/watch?v=9ZgcKl0LKYw

Last modified: Wednesday, 1 February 2017, 1:55 PM