Vídeos: L'espontaneïtat de les reaccions químiques

1- Problema 1

2- Problema 2

3-Problema 3.Entropía, entalpia i energia de Gibss

Last modified: Wednesday, 1 February 2017, 1:58 PM