Vídeos: Equilibris químics iònics

Problemes: Reaccions de transferència de protons

1- Concepte d'àcid i de base

 

2- Producte iònic de l'aigua

    

3- Concepte de pH

   

4- Càlcul del pH d'un àcid fort

  

5- Càlcul del pH d'una base feble

   

6- Calcul del pH d'un àcid feble a partir de la Ka

Pràctiques de laboratori

1-Valoració àcid-base (l)

2-Dissolució reguladora

Problemes: De la hidròlisi a la neutralització

1- Valoració àcid Fort base Forta

2- Valoracions d'àcids i bases febles

3 -Neutralització

4-Reaccions reguladores o tampons

Last modified: Friday, 2 February 2018, 5:41 PM