Simulacions

1- Molècules i llum 2- Dispersió de Rutherford 3- Construeix un àtom 4-Forma de la molècula 5-Formes de les molècules 6-Interaccions atòmiques 7- Isòtops i massa atòmica 8-Radiació del cos negre 9-Efecte fotoelèctric
Last modified: Thursday, 2 April 2020, 2:43 PM