Vídeos: La radiació, els àtoms i les molècules

1- Efecte fotoelèctric (I)

2- Efecte fotoelèctric (II)

3-Espectres atòmics

4-Configuració electrònica

5- Un vídeo per a cada element químic.

6. Determinació del tipus d'enllaç a partir de la configuració electrònica.

7. RMN

8. Espectrometria de masses


9. Espectre IR Alcohols

10.Espectre d'IR d'alcans: Hexà

11-Energia reticular i cicle de Born-Haber

Last modified: Thursday, 2 April 2020, 11:03 AM