L3AM1_Què passaria si el Sol desaparegués?

El 14 de setembre en els 2 observatoris de LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) situats a 3000 km de distància són detectades les següents ones:Després de diversos mesos de comprovacions, dijous 11 de febrer es dóna a conèixer la notícia. Aquestes ones rebudes són gairebé idèntiques a les d'una simulació de la senyal que provoca una fusió que va passar fa 1300 milions d'anys, on 2 forats negres de 29 i 36 vegades la massa del Sol es van fusionar.

Això dóna per vàlida la Teoria General de la Relativitat de Einstein que aquest any fa 100 anys, on deia que les ones gravitacionals són vibracions en l'espai-temps.

Intentem explicar de manera senzilla que la força gravitatòria no és instantània, sinó que viatja a la velocitat de la llum. Hem d'imaginar-nos que passaria si el Sol desaparegués en un moment determinat. En aquest moment la Terra deixaria de girar per l'acció de la gravetat del Sol i continuaria el seu moviment en línia recta, però això no succeiria instantàniament, sinó que continuaria el seu moviment circular durat 8 minuts i després faria una trajectòria rectilínia. Aquest 8 minuts és el temps que triga les ones gravitatòries en arribar a la Terra. Per cert, també trigaríem 8 minuts en quedar-nos a les fosques:


Si en voleu aprendre més

La teoría general de la relatividad explicada en dos minutos

¿Qué son las ondas gravitacionales?

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)


Last modified: Monday, 22 February 2016, 4:05 PM