L1AM2_Simulacions

Aquí teniu diverses simulacions sobre el tema tractat:

Moviment d'un molla amb gràfics:

https://sites.google.com/site/fisicaflash/home/mas

Moviment d'un pèndol:

http://www.walter-fendt.de/ph14e/pendulum.htm

Moviment d'una molla:

http://www.walter-fendt.de/ph6en/springpendulum_en.htm

Relació entre un moviment circular uniforme i el moviment d'una molla_

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/circular/oscila1.htm

Relació entre un moviment circular uniforme i un moviment harmònic simple:

http://www.educaplus.org/play-121-Movimiento-armónico-simple.html

Moviment d'un pèndol:

http://www.educaplus.org/play-130-Ley-del-péndulo.html

Energia d'un pèndol:

http://www.educaplus.org/play-128-conservación-de-la-energía-en-el-péndulo.html

Last modified: Sunday, 21 September 2014, 12:28 AM